Tag / พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

    Loading posts...
  • นำ้พริกเป็นกับข้าวพื้นฐานของไทย นอกจากจะเป็นศูนย์กลางคือ ตั้งอยู่ตรงกลางของสำรับซึ่งมีกับข้าวอื่นๆมาแวดล้อมประกอบแล้วนั้น น้ำพริกนั้นยังเป็นวัฒนธรรมไทยอีกอย่างหนึ่ง คนไทยต้องรู้จักนำ้พริก รับประทานน้ำพริกให้เป็น หมายความว่าจะต้องรู้จักวิธีว่าจะเอาอะไรจิ้มกับน้ำพริกแนมด้วยอะไร ปลาย่างหรือปลาทอด… เหล่านี้เป็นวัฒนธรรมไทยซึ่งมีมาแต่โบราณทั้งสิ้น ถ้าไม่มีใครรักษาไว้ก็จะหายไป…  คัดจากข้อเขียน คอลัมน์ซอยสวนพลูของ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  

    ว่าด้วยเรื่องของน้ำพริก …

    เก็บตกเรื่องราวคำคม โวหาร กาพย์ กลอน ฯลฯ