Tag / สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์

    Loading posts...
  • ถุงผ้า‘อยู่ดีกินดี’ featuring ‘ปลาตะเพียนคู่’

    ปลาตะเพียนสาน…

    … ลืมตา มองเห็นฝูงปลาตะเพียนน้อย แกว่งไกวรับสายลม
    ความรู้สึกผูกพันธ์ที่มีต่อท้องนำ้ท้องนาของคนไทย ได้ถูกสืบทอดสานต่อออกมาเป็นปลาตะเพียนใบลาน งานหัตถกรรมเครื่องแขวนพื้นบ้านที่เราทั้งหลายรู้จักกันดี ปลาตะเพียนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์